? درباره دکتر احمد علی رجب پور :
✔ بورد فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی

✔ عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

✔ عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

✔ عضو هیئت علمی دانشگاه

? خانم افضلی : روابط عمومی

? آقای تهرانی : دستیار و مدیریت multimedia

افتخارات دکتر رجب پور، برای دیدن اصل مدرک میتوانید به صورت حضوری مراجعه فرمایید

InstagramPhoneWhatsApp