نوع عملتوضیحاتقیمت
بوتاکسکنیتوکس۵۰۰ هزار تومان
بوتاکسدیسپورت۱/۵ میلیون تومان
بوتاکسدیسپورت ۲ نفره (برای ۲ نفر همزمان)نفری ۱ میلیون تومان
بوتاکسنورونوکس کره ای۱ میلیون تومان
ژل هیالورونیک لبGANA کرههر سی سی ۵۰۰ هزار تومان
ژل هیالورونیک لبJuvedermهر سی سی ۳ میلیون تومان
لیفتابرو و پیشانی۸ میلیون تومان
لیفتصورت۱۰ میلیون تومان
پلکبالا۴ میلیون تومان
پلکپایین۶ میلیون تومان
بینی۸ میلیون تومان
بینیترمیم۱۰ میلیون تومان
پستانلیفت۱۰ میلیون تومان
پستانپروتز۷ میلیون تومان + قیمت پروتز(حدود ۱۶ میلیون تومان)
لیپوساکشن/لیپوماتیکشکم، پهلو و پشت۱۰ میلیون تومان
لیپو ابدومینوپلاستیلیپوماتیک شکم، پهلو، پشت + لیفت شکم۱۶ میلیون تومان
لیپوساکشن/لیپوماتیک ران هادو طرف۹ میلیون تومان
لیپوساکشن/لیپوماتیک ران ها همراه با لیفتدو طرف۱۲ میلیون تومان
پیوند چربیصورت۴ میلیون تومان
پیوند چربیباسن یا سینه۵ میلیون تومان + هزینه جراحی شکم
لیپوماتیک همراه با لیفت بازوهاهر ۲ طرف۸ میلیون تومان
چال گونه۲ طرف۲ میلیون تومان
گوش برجسته۲ طرف۴ میلیون تومان
ژنیکوماستی (سینه بزرگ در مردان)دو طرف۶ میلیون تومان
کاشت مواز اول صبح تا غروب۷ میلیون