نوع عمل توضیحات قیمت
بینی ۸ میلیون تومان
بینی ترمیم ۱۰ میلیون تومان
پلک بالا ۴ میلیون تومان
پلک پایین ۶ میلیون تومان
پستان لیفت ۱۰ میلیون تومان
پستان پروتز ۷ میلیون تومان + قیمت پروتز

(برای منتور کلا حدود ۱۹میلیون)

لیپوساکشن/لیپوماتیک شکم، پهلو و پشت ۱۰ میلیون تومان
لیپو ابدومینوپلاستی لیپوماتیک شکم، پهلو، پشت + لیفت شکم ۱۶ میلیون تومان
بوتاکس کنیتوکس ۵۰۰ هزار تومان
بوتاکس نورونوکس کره ای ۱ میلیون تومان
بوتاکس دیسپورت ۱/۵ میلیون تومان
ژل هیالورونیک لب Hyomax سوِئیس هر سی سی ۱ میلیون تومان
ژل گونه و صورت GANA کره هر سی سی ۳۰۰ هزار تومان
کاشت مو از اول صبح تا غروب ۷ میلیون
کاشت ابرو ۴ میلیون
لیفت ابرو و پیشانی ۸ میلیون تومان
لیفت صورت ۱۰ میلیون تومان
گوش برجسته ۲ طرف ۴ میلیون تومان
چال گونه ۲ طرف ۲ میلیون تومان
جلو یا عقب کشیدن چانه ۸ میلیون
ساکشن غبغب ۴ میلیون
پیوند چربی صورت ۴ میلیون تومان
پیوند چربی باسن یا سینه ۵ میلیون تومان + هزینه جراحی شکم،پهلو،پشت
ژنیکوماستی (سینه بزرگ در مردان) ۲ طرف ۶ میلیون تومان
لیپوماتیک همراه با لیفت بازوها هر ۲ طرف ۸ میلیون تومان
لیپوساکشن/لیپوماتیک ران ها دو طرف ۹ میلیون تومان
لیپوساکشن/لیپوماتیک ران ها همراه با لیفت دو طرف ۱۲ میلیون تومان